วันแรก


#gaya #bihar #india #outcaste  (Taken with Instagram)

#gaya #bihar #india #outcaste (Taken with Instagram)

Tagged: gayaindiabiharoutcaste

  1. moodycoyote reblogged this from noopau
  2. a-kind-of-leaving reblogged this from noopau
  3. noopau posted this